Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 17:33 06/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 30/11 đến 06/12/2015)

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Trần Duy Lam

Nguyễn Thị Thúy Hương

 2/chiều

3/chiều

2/12/2015

4/12/2015

11B11

11B10

Unit 8: Reading

Unit 7: L. focus

 

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Trương Thị Thanh Nga

 3/chiều

1.12.2015

 

11B6

 

Unit 7: Revision test 2

 

- Phân công dạy thay cho Cô Thanh Nga (tập huấn):

+ Chiều ngày 4.12.2015 - Tiết 2, 3, 4– Lớp 11B5, 11B6, 11B5: Cô Phượng

+ Sáng ngày 5/12/2015 – Tiết 2 – Lớp 12B3: Cô Ba

- Phân công dạy thay cho Cô Quỳnh Phương (tập huấn):

+ Sáng ngày 4.12.2015: - Tiết 1, 2– Lớp 10B2, 10B3: Cô Thảo // Tiết 4 – Lớp 10B2: cô Thanh.

+ Sáng ngày 5/12/2015 – Tiết 2 – Lớp 10B1: Cô Thanh // Tiết 3 – Lớp 10B1: cô Ái

 

                                                                    Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác