Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:16 15/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2018, từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 3/12 đến 9/12/2018)

- 14g30 ngày 6/12/2018: Họp tổ chuyên môn.

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Cập nhật điểm kiểm tra lên cổng thông tin.

- Sọan đề cương ôn tập thi học kỳ 1.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

                          

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Ngô Thị Quỳnh Phương

Tôn Nữ Anh Phương

 5 / sáng

2 / sáng

3.12.2018

4.12.2018

10B6

12B7

Unit 7: Reading

 

                                                                     Huế, ngày 1 tháng 12 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác