Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:45 02/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2019, từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 2/12 đến 8/12/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (2/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

8g00: Họp liên tịch

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Cô Ngô Thị Quỳnh Phương – thao giảng lớp 11B7

Ba (3/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (4/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Cô Nguyễn Thị Thúy Hương– thao giảng lớp 12B9

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (5/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

 

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3: Cô Trương Thị Thanh Nga – dự SHCCM tại trường THPT Nguyễn Huệ

Sáu (6/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (7/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 4: Cô Nguyễn Thị Thúy Hương– thao giảng tổ - lớp 12B8

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (8/12)

 

 

 

Các tin khác