Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:45 02/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 49 năm 2019, từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 2/12 đến 8/12/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (2/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

8g00: Họp liên tịch

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Cô Ngô Thị Quỳnh Phương – thao giảng lớp 11B7

Ba (3/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (4/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Cô Nguyễn Thị Thúy Hương– thao giảng lớp 12B9

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (5/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

 

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3: Cô Trương Thị Thanh Nga – dự SHCCM tại trường THPT Nguyễn Huệ

Sáu (6/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (7/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 4: Cô Nguyễn Thị Thúy Hương– thao giảng tổ - lớp 12B8

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (8/12)

 

 

 

Các tin khác