Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 22:46 07/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 5 năm 2014, từ 27/01/2014 đến 02/02/2014 )
Nghỉ Tết Âm lịch từ 25.1.2014 đến 5.2.2014

Các tin khác