Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 14:51 28/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 26.1 đến 1.2.2015)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, biểu mẫu, sổ sách quản lý thiết bị dạy học để Sở về kiểm tra.

- 9g30 ngày 29.1.2015: họp tổ chuyên môn, tập huấn Đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh ở môn Tiếng Anh lần 2.

- Đón đoàn sinh viên kiến tập, thực tập môn Tiếng Anh.

- Hướng dẫn sinh viên: Cô Thanh Nga, cô Hồng Thanh, cô Phi Phượng, cô Anh Phương

- Đăng ký dạy mẫu cho sinh viên kiến tập:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Hoàng Thị Hồng Thanh

 3/ chiều

31.1.2015

11B7

Unit 10 – Writing

    

                                                                       Huế, ngày 24 tháng 1 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                              Trương Thị Thanh Nga

 

 

 

Các tin khác