Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 14:51 28/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2015, từ 26/01/2015 đến 01/02/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 26.1 đến 1.2.2015)

- Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, biểu mẫu, sổ sách quản lý thiết bị dạy học để Sở về kiểm tra.

- 9g30 ngày 29.1.2015: họp tổ chuyên môn, tập huấn Đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh ở môn Tiếng Anh lần 2.

- Đón đoàn sinh viên kiến tập, thực tập môn Tiếng Anh.

- Hướng dẫn sinh viên: Cô Thanh Nga, cô Hồng Thanh, cô Phi Phượng, cô Anh Phương

- Đăng ký dạy mẫu cho sinh viên kiến tập:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Hoàng Thị Hồng Thanh

 3/ chiều

31.1.2015

11B7

Unit 10 – Writing

    

                                                                       Huế, ngày 24 tháng 1 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                              Trương Thị Thanh Nga

 

 

 

Các tin khác