Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 08:55 17/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 1/2 đến 7/2/2016)

- Lên kế hoạch khen thưởng học sinh có kết quả cao trong kỳ thi IOE cấp thành phố.

- Lên kế hoạch, phân công hướng dẫn sinh viên kiến tập, thực tập môn Tiếng Anh.

- Phân công trực Tết Nguyên Đán:

+ Sáng mồng 1 Tết: cô Anh Phương, cô Phi Phượng

+ Chiều mồng 1 Tết: cô Hồng Thanh, cô Dạ Thảo.

 

                                                                        Huế, ngày 31 tháng 1 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác