Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 08:55 17/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 5 năm 2016, từ 01/02/2016 đến 07/02/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 1/2 đến 7/2/2016)

- Lên kế hoạch khen thưởng học sinh có kết quả cao trong kỳ thi IOE cấp thành phố.

- Lên kế hoạch, phân công hướng dẫn sinh viên kiến tập, thực tập môn Tiếng Anh.

- Phân công trực Tết Nguyên Đán:

+ Sáng mồng 1 Tết: cô Anh Phương, cô Phi Phượng

+ Chiều mồng 1 Tết: cô Hồng Thanh, cô Dạ Thảo.

 

                                                                        Huế, ngày 31 tháng 1 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác