Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 17:34 06/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 - NĂM HỌC 2015– 2016

 

(Từ 7/12 đến 13/12/2015)

- 9g30 ngày 10/12/2015: Họp tổ chuyên môn.

- Chiều ngày 10/12/2015: Lớp 12 KTĐKTT – Bài số 2

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Cập nhật điểm kiểm tra định kỳ số 2 lớp 10, 11 lên cổng thông tin.

- Sọan đề cương ôn tập thi học kỳ 1.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

                          

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

3

Tôn Nữ Anh Phương

Từ Dạ Thảo

Trương Thị Thanh Nga

 3 / chiều

2 / chiều

3 / chiều

9.12.2015

12.12.2015

 

12.12.2015

11B7

11B2

11B5

 

 

 

                                                                      Huế, ngày 5 tháng 12 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác