Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:17 15/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 10/12 đến 16/12/2018)

 

- 15g30 ngày 13/12/2018: Họp tổ chuyên môn.

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Phổ biến đề cương và ôn  thi HKI cho học sinh.

- Hoàn tất nhập điểm các bài kiểm tra thành phần.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

                          

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Nguyễn Thị Thúy Hương

Trương Thị Thanh Nga

 2 / chiều

3 / sáng

10.12.2018

14.12.2018

11B9

12B4

Unit 7: L. focus 2

Unit 8: Reading

 

 

 

                                                                      Huế, ngày 9 tháng 12 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác