Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 16:14 06/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 50 năm 2019, từ 09/12/2019 đến 15/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 16 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 9/12 đến 15/12/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (9/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 4: Cô Ngô Thị Quỳnh Phương – thao giảng tổ - lớp 11B6

Tiết 4: Cô Hoàng Thị Thanh Nga – thao giảng tổ - lớp 11B11

Ba (10/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (11/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Cô Hồ Thị Phi Phượng – thao giảng tổ - lớp 12B4

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (12/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

 

Dạy và  học theo thời khóa biểu

14g40: Họp HĐSP

Sáu (13/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3: Cô Huỳnh Thị Tuyết Ba – thao giảng tổ - lớp 11B3

Bảy (14/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3: Cô Trương Thị Thanh Nga – thao giảng lớp 10B6

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 4: Cô Ngụy Như Nguyệt San – thao giảng tổ - lớp 10B14

 

CN (15/12)

 

 

Các tin khác