Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 22:59 13/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 17
( Tuần 51 năm 2013, từ 16/12/2013 đến 22/12/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 16.12 đến 22.12.2013)

 

- Phổ biến đề cương và ôn  thi HKI cho học sinh.

- Hoàn tất nhập điểm các bài kiểm tra thành phần.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

3

4

Lê Thúy Ái

Hồ Thị Phi Phượng

Ngô Thị Quỳnh Phương

Tôn Nữ Anh Phương

5 / chiều

3 / sáng

1 / sáng

2 / sáng

17.12.2013

18.12.2013

21.12.2013

21.12.2013

10B11

12B11

10B8

12B8

Unit 8 – L.focus

Unit 8 – Writing

Unit 8 – L.focus

Unit 8 – L.focus

 

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Nguyễn Thị Thúy Hương

Trần Thị Kim Nhung

2 / sáng

4/ chiều

18.12.2013

18.12.2013

12B6

11B11

Unit

Unit 8 - Reading

 

 

Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2013

                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                                Trương Thị Thanh Nga

 

 

 

Các tin khác