Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:37 13/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 51
( Tuần 51 năm 2014, từ 15/12/2014 đến 21/12/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 17 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 15.12 đến 21.12.2014)

 

- Phổ biến đề cương và ôn  thi HKI cho học sinh.

- Hoàn tất nhập điểm các bài kiểm tra thành phần.

- 15g30 ngày 18.12.2014: tập huấn chuyên đề Thực hành dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Trần Duy Lam

Tôn Nữ Anh Phương

2 / chiều

2 / chiều

16.12.2014

20.12.2014

11B5

11B3

Unit 8 – Writing Unit 8 – Writing

 

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Tôn Nữ Anh Phương

Trương Thị Thanh Nga

4/ chiều 2/ sáng

16.12.2014

18.12.2014

10B7

10B6

Unit 8 - Reading Unit 8 - Reading

 

 

                                                                      Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác