Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:19 15/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2018, từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 17/12 đến 23/12/2018)

- Nhập điểm thành phần vào sổ ghi điểm của lớp và cổng thông tin.

- Ôn tập kiểm tra HKI

- Coi thi, chấm thi theo lịch phân công.

 

                                                                     Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác