Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 18 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 23:14 14/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 17 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 16/12 đến 22/12/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (16/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Cô Hoàng Thị Hồng Thanh – thao giảng tổ - lớp 12B5

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (17/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 4: Cô Tôn Nữ Anh Phương – thao giảng tổ - lớp 10B8

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (18/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (19/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Sáu (20/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (21/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (22/12)

 

 

Các tin khác