Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:10 26/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 52 năm 2013, từ 23/12/2013 đến 29/12/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 23.12 đến 29.12.2013)

 

 

- Hoàn thành nhập điểm thành phần vào sổ ghi điểm của lớp và cổng thông tin.

- Ôn thi học kỳ I.

- Phổ biến nội qui thi cho học sinh.

- Thi học kỳ I tập trung theo lịch:

+ Lớp 12 : Sáng 27.12.2013

+ Lớp 11 : Chiều 31.12.2013

+ Lớp 10: Chiều 30.12.2013

 

 

 

 

Huế, ngày 22tháng 12 năm 2013

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác