Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 16:49 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2015, từ 21/12/2015 đến 27/12/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 21.12 đến 27.12.2015)

- Nhập điểm thành phần vào sổ ghi điểm của lớp và cổng thông tin.

- Phân công chấm thi HKI:

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

1

Lê Thúy Ái

X

X

X

2

Huỳnh Thị Tuyết Ba

X

X

X

3

Nguyễn Thị Thúy Hương

X

X

X

4

Trần Duy Lam

X

X

X

5

Hoàng Thị Thanh Nga

X

X

X

6

Trương Thị Thanh Nga

X

X

X

7

Ngô Thị Quỳnh Phương

X

X

X

8

Tôn Nữ Anh Phương

X

X

X

9

Hồ Thị Phi Phượng

X

X

X

10

Hoàng Thị Hồng Thanh

X

X

X

11

Từ Dạ Thảo

X

X

X

 

                                                                      Huế, ngày 20 tháng 12 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác