Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:19 15/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2018, từ 24/12/2018 đến 30/12/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 24/12 đến 30/12/2018)

- Dạy học theo thời khóa biểu.

- Coi thi, chấm thi theo lịch phân công.

 

 

 

                                                                  Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                        Trương Thị Thanh Nga  

Các tin khác