Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 05 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 15:52 22/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 52 năm 2019, từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 23/12 đến 29/12/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (23/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tổ chức hoạt động “Phong trào học tiếng Anh, xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh” vào giờ sinh hoạt dưới cờ.  

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tổ chức hoạt động “Phong trào học tiếng Anh, xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh” vào giờ sinh hoạt dưới cờ.  

Ba (24/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (25/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (26/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Sáu (27/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (28/12)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (29/12)

 

 

Các tin khác