Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 16:53 11/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 53 năm 2015, từ 28/12/2015 đến 03/01/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 - NĂM HỌC 2015– 2016

 

(Từ 28.12.2015 đến 03.01.2016)

- Tiếp tục động viên học sinh tham gia IOE đến vòng 20 để chuẩn bị thi cấp thành phố.

- Chuẩn bị tổ chức thi IOE cấp thành phố tại trường vào tháng 01.2016.

- Gởi danh sách học sinh tham gia thi IOE cấp thành phố cho cô Hồng Thanh trước ngày  15.1.2016

 

 

 

                                                                      Huế, ngày 27 tháng 12 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                              Trương   Thị Thanh Nga  

Các tin khác