Dạy tức là học hai lần''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:51 31/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 2.2 đến 8.2.2015)

- Chọn 2 giáo viên Tiếng Anh cốt cán đi bồi dưỡng nâng cao 5 năng lực giảng dạy năm 2015 theo công văn số 266/ SGDĐT-GDTrH  ngày 29.1.2015 của Sở.

- Liên hệ với các bộ phận liên quan để sửa chữa ổ cứng máy tính phòng lab.

- Thống nhất nội dung dạy phụ đạo cho học sinh lớp 12.

- Triển khai hướng dẫn sinh viên kiến tập, thực tập môn Tiếng Anh.

- Đăng ký dạy mẫu cho sinh viên kiến tập thực tập:

 

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Trương Thị Thanh Nga

3/ sáng

3.2.2015

10B6

Unit 10 – Reading

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Hồ Thị Phi Phượng

Lê Thúy Ái

2 / sáng

4 / chiều

2.2.2015

2.2.2015

12B11

10B8

Unit 11 – Reading

Unit 10 – Writing

                                                                                       Huế, ngày 31 tháng 1 năm 2015

                                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                              Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác