Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:51 31/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 2.2 đến 8.2.2015)

- Chọn 2 giáo viên Tiếng Anh cốt cán đi bồi dưỡng nâng cao 5 năng lực giảng dạy năm 2015 theo công văn số 266/ SGDĐT-GDTrH  ngày 29.1.2015 của Sở.

- Liên hệ với các bộ phận liên quan để sửa chữa ổ cứng máy tính phòng lab.

- Thống nhất nội dung dạy phụ đạo cho học sinh lớp 12.

- Triển khai hướng dẫn sinh viên kiến tập, thực tập môn Tiếng Anh.

- Đăng ký dạy mẫu cho sinh viên kiến tập thực tập:

 

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Trương Thị Thanh Nga

3/ sáng

3.2.2015

10B6

Unit 10 – Reading

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Hồ Thị Phi Phượng

Lê Thúy Ái

2 / sáng

4 / chiều

2.2.2015

2.2.2015

12B11

10B8

Unit 11 – Reading

Unit 10 – Writing

                                                                                       Huế, ngày 31 tháng 1 năm 2015

                                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                              Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác