Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 08:56 17/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2016, từ 08/02/2016 đến 14/02/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 15/2 đến 21/2/2016)

- Gặp mặt, hướng dẫn sinh viên trường ĐHNN về kiến tập, thực tập: Cô Thanh Nga, cô Hương, cô Phượng, cô Anh Phương.

- Giáo viên gởi đề KTĐK số 3 trước ngày kiểm tra 1 tuần.

- Trình bày chuyên đề chuyên môn: Nhóm cô Nga, cô Thảo.

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Quỳnh Phương, cô Anh Phương.

- Lên lịch báo giảng đúng qui định.

 

                                                                       Huế, ngày 14 tháng 2 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác