Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:19 05/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 6 năm 2019, từ 04/02/2019 đến 10/02/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 11/02 đến 17/02/2019)

- Lên lịch báo giảng đúng qui định.

- Chuẩn bị KSCL giữa HKII.

- Trình bày chuyên đề chuyên môn: Cô Thanh

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Ái, cô Anh Phương, cô Quỳnh Phương.

- 15g40 ngày 14/2/2019: Họp tổ chuyên môn.

 

Huế, ngày 10 tháng 2 năm 2019

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác