Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 22:54 07/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 7 năm 2014, từ 10/02/2014 đến 16/02/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 10.2 đến 16.2.2014)

 

- Lên lịch báo giảng.

- Tăng cường sử dụng phòng lab.

- Đăng ký dạy thao giảng HKII.

- Kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên.

- Lớp 12 chuẩn bị kiểm tra ĐKTT vào ngày 20.2.2014.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Nguyễn Thị Thuý Hương

Trần Duy Lam

 4 / sáng

4 / chiều

14.2.2014

14.2.2014

 

12B4

11B5

Unit 11 – L.focus

Unit 10 – L.focus

 

   

                                                               Huế, ngày 07 tháng 02 năm 2014

                                                                        Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                      Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác