Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 15:10 02/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 9.2 đến 15.2.2015)

- Giáo viên lớp 12 gởi đề KTĐK số 3 trước ngày 10.2.2015

- Giáo viên lớp 10,11 gởi đề KTĐK số 3 trước ngày 26.2.2015

- Phân công các nhóm thực hiện các chuyên đề chuyên môn:

+ Nhóm 1: Cô Ba (nhóm trưởng), cô Hương, cô Quỳnh Phương.

+ Nhóm 2: Cô Thanh (nhóm trưởng), cô Ái, thầy Lam.

+ Nhóm 3: Cô Anh Phương (nhóm trưởng), cô Phượng, cô Hoàng Nga.

+ Nhóm 4: Cô Thảo (nhóm trưởng), cô Thanh Nga.

- Lên lịch báo giảng trước và sau Tết Nguyên Đán đúng qui định.

                                                                        Huế, ngày 7 tháng 2 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                            Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác