Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 09:26 19/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 15/2 đến 21/2/2016)

- Gặp mặt, hướng dẫn sinh viên trường ĐHNN về kiến tập, thực tập: Cô Thanh Nga, cô Hương, cô Phượng, cô Anh Phương.

- Giáo viên gửi đề KTĐK số 3 cho TTCM trước ngày kiểm tra 1 tuần.

- Trình bày chuyên đề chuyên môn: Nhóm cô Nga, cô Thảo.

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Quỳnh Phương, cô Anh Phương.

- Lên lịch báo giảng đúng qui định.

 

                                                                       Huế, ngày 14 tháng 2 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác