Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:20 05/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 18/02 đến 24/02/2019)

- Lên lịch báo giảng đúng qui định.

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Ái, cô Anh Phương, cô Quỳnh Phương.

- Báo cáo, viết bài thu hoạch BDTX – Nội dung 3 – THPT 40

- Hướngdẫn TTSP - SV năm 4 –ĐHNN Huế

- Chuẩn bị KSCL giữa HKII.

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Hồ Thị Phi Phượng

 4 / chiều

20/2/2019

11B4

Unit 12 – L.Focus

       

Huế, ngày 16 tháng 2 năm 2019

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác