Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:20 05/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 18/02 đến 24/02/2019)

- Lên lịch báo giảng đúng qui định.

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Ái, cô Anh Phương, cô Quỳnh Phương.

- Báo cáo, viết bài thu hoạch BDTX – Nội dung 3 – THPT 40

- Hướngdẫn TTSP - SV năm 4 –ĐHNN Huế

- Chuẩn bị KSCL giữa HKII.

- Họp tổ chuyên môn định kỳ

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Hồ Thị Phi Phượng

 4 / chiều

20/2/2019

11B4

Unit 12 – L.Focus

       

Huế, ngày 16 tháng 2 năm 2019

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác