Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:41 17/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 8 năm 2014, từ 17/02/2014 đến 23/02/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 17.2 đến 23.2.2014)

- Lên lịch báo giảng.

- 15g30 ngày 20.02.2014: Họp tổ chuyên môn.

- Chuẩn bị báo cáo các nội dung bồi dưỡng thường xuyên.

- Sáng 20.2.2014: Lớp 12 kiểm tra ĐKTT.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Hồ Thị Phi Phượng

Ngô Thị Quỳnh Phương

 2 / sáng

3 / sáng

17.2.2014

19.2.2014

 

12B11

10B8

Unit 11 – Reading

Unit 12 – Listening

 - Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Lê Thúy Ái

 3 / chiều

20.2.2014

10B9

Further Practice 23

      

                                                                        Huế, ngày 15 tháng 2 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác