Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 09:27 19/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 22/2 đến 28/2/2016)

- Lên lịch báo giảng đúng qui định.

- Giáo viên gửi đề KTĐK số 3 cho TTCM trước ngày kiểm tra 1 tuần.

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Quỳnh Phương, cô Anh Phương.

- Phân công dạy thay cô Ái (tham gia lớp tập huấn chuyên môn):

+ Sáng ngày 22/2/2016 - Tiết 4/ 5 – Lớp 12B1/ 12B2: Cô Quỳnh Phương/ cô Ba

+ Sáng ngày 23/2/2016:

. Tiết 1/ 2 – Lớp 10B4/ 12B2: Cô Anh Phương

. Tiết 3 – Lớp 12B2: Thầy Lam

. Tiết 4, 5 – Lớp 10B4/ 12B1: Cô Quỳnh Phương

+ Sáng ngày 24/2/2016:

. Tiết 1 – Lớp 12B2: Cô Thảo

. Tiết 4,5 – Lớp 12B1: Cô Thanh/ Thầy Lam

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Hồ Thị Phi Phượng

Nguyễn Thị Thúy Hương

 2/ chiều

4/ chiều

25/2/2016

27/2/2016

11B4

11B9

Unit 12 – Listening

Unit 12 - Speaking

 

                                                                        Huế, ngày 19 tháng 2 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                            Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác