Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:21 05/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 25/02 đến 3/03/2019)

- Thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ.

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Ái, cô Anh Phương, cô Quỳnh Phương.

- Hướng dẫn, góp ý giờ dạy của sinh viên thực tập.

- Gửi đề KSCL giữa HKII cho CM: TTCM

- Chuẩn bị tổ chức ngoại khóa: Tổ Tiếng Anh và SVTT.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Hoàng Thị  Thanh Nga

 2 / chiều

27/2/2019

10B12

Unit 12 – Reading

       

Huế, ngày 24 tháng 2 năm 2019

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác