Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:54 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 9 năm 2014, từ 24/02/2014 đến 02/03/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 24.2 đến 2.3.2014)

- 14g ngày 27.2.2014: Giáo viên lớp 12 chấm bài KTĐK số 3.  

- Chuẩn bị báo cáo nội dung 1, nội dung 2 - bồi dưỡng thường xuyên.

- 16g ngày 3.2.2014: Tổ chức chia tay cô Kim Nhung nghỉ hưu.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Ngô Thị Quỳnh Phương

 3 / sáng

25.2.2014

10B8

Unit 13 – Reading

       

                                                                     Huế, ngày 22 tháng 2 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                          Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác