Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:14 03/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 23.2 đến 1.3.2015)

- Lên lịch báo giảng đúng qui định.

- Chấn chỉnh nề nếp dạy, học sau Tết Nguyên Đán.

- Các nhóm gởi tên và nội dung chuyên đề chuyên môn trước ngày 23.2.2015.  

- TTCM duyệt đề kiểm tra ĐK số 3.

 

                                                                      Huế, ngày 1 tháng 3 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                              Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác