Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 15:39 06/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 29/2 đến 6/3/2016)

- Lên lịch báo giảng đúng qui định.

- Giáo viên gửi đề KTĐK số 3 cho TTCM trước ngày kiểm tra 1 tuần.

- Triển khai dạy bồi dưỡng lớp 10, 11: cô Thanh Nga, cô Quỳnh Phương.

- Các nhóm tiến hành trình  nội dung chuyên đề chuyên môn.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Trương Thị Thanh Nga

 4 / sáng

3.3.2016

12B3

Unit 12 – Reading

       

                                                                        Huế, ngày 28 tháng 2 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác