Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:21 05/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2019, từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 4/03 đến 10/03/2019)

- Khảo sát chất lượng giữa HKII – Lớp 10, 11

-  Thi thử THPTQG lần 1- Lớp 12

- Tiến hành chấm bài kiểm tra tập trung: Tổ Tiếng Anh

- 10/3/2019: Thực hiện ngoại khóa cho học sinh lớp 11.

      

Huế, ngày 3 tháng 3 năm 2019

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác