Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:21 05/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2019, từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 4/03 đến 10/03/2019)

- Khảo sát chất lượng giữa HKII – Lớp 10, 11

-  Thi thử THPTQG lần 1- Lớp 12

- Tiến hành chấm bài kiểm tra tập trung: Tổ Tiếng Anh

- 10/3/2019: Thực hiện ngoại khóa cho học sinh lớp 11.

      

Huế, ngày 3 tháng 3 năm 2019

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác