Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:29 01/03/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2021, từ 01/03/2021 đến 07/03/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 24 - NĂM HỌC 2020–2021

(Từ 01/03 đến 07/03/2021)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (01/3)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

8g00: Họp liên tịch

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (02/3)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (03/3)

- Dạy và  học theo thời khóa biểu

- Thầy Lam dạy thay cô Trương Thanh Nga (Chấm thi vòng sơ khảo cuộc thi hùng biện cấp tỉnh): Tiết 2,3,4,5 - lớp 10B4,12B6, 10B4,12B6

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (04/3)

- Dạy và  học theo thời khóa biểu

- Cô Hoàng Nga dạy thay cô Trương Thanh Nga: Tiết 1,2,3 - lớp 12B6

- T3,4,5: Thi HSG lớp 10,11

Dạy và  học theo thời khóa biểu T3,4,5: Thi HSG lớp 10,11

Sáu (05/3)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Cô Hồng Thanh dạy thay cô Trương Thanh Nga: Tiết 1,2,3,5 - lớp 10B3,12B6,10B3,10B4

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (06/3)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (07/3)

7g00: Đảng viên tham gia ngày CN xanh

8g00: Sinh hoạt tổ chuyên môn

9g00: Cán bộ, GV và nhân viên NT tham quan dã ngoại tại Khu DLST Về Nguồn