Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tin học

Cập nhật lúc : 16:49 24/02/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 9 năm 2021, từ 01/03/2021 đến 07/03/2021 )

Tuần: 24(từ ngày 01/03/21 đến ngày 06/03/21)

 

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(01/03/2021)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba 

(2/3/2021)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

(3/3/2021)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

(4/3/2021)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

(5/3/2021)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

(6/3/2021)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu 

Các tin khác