Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán

Kế hoạch tuần học thứ 52 ( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

  • Kế hoạch tuần học thứ 52
    (tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018)
    KẾ HOẠCH TUẦN 4 (10/09 – 15/09) 1. Giáo viên nộp đề KTĐK tập trung cho TT. 2. ...