Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 26 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 16:00 15/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

KẾ HOẠCH TUẤN 22

(Từ 14/01 -20/01)

1. TTCM tổng hợp kế hoạch sử dụng thiết bị

2. GV dạy BDHSG lập kế hoạch giảng dạy tháng 3, 4, 5 mỗi tuần 2 tiết.

3. GVCN chọn danh sách HSG

4. Họp tổ chuyên môn vào thứ 5 :

     Nội dung: + Đánh giá về KT hồ sơ HKI

                    + Sơ kết HK1

                    + Thảo luận chuyên môn HKII

                                                                                        Huế, ngày 14 tháng 01 năm 2019

                                                                                                            TTCM

                                                                                                         Cao Hữu sĩ

Các tin khác