Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán

Cập nhật lúc : 16:21 17/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 3 năm 2021, từ 18/01/2021 đến 24/01/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 20 - NĂM HỌC 2020–2021

(Từ 18/01/2020 đến 24/01/2021)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(18/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Thứ Ba 
(19/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Thứ Tư 
(20/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Thứ Năm 
(21/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu 
(22/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Thầy Ánh tham gia chấm thi HSG Tỉnh

Thứ Bảy 
(23/01)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Thầy Ánh tham gia chấm thi HSG Tỉnh

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Thầy Ánh tham gia chấm thi HSG Tỉnh

Chủ nhật

(24/01)

 Thầy Ánh tham gia chấm thi HSG Tỉnh

Thầy Ánh tham gia chấm thi HSG Tỉnh

 Thành Phố Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2021


                                                                                                                                             TTCM

                                                                                                                                      Huỳnh Văn Ánh

Các tin khác