Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:56 30/12/2013  
Kế hoạch tuần học thứ 23 ( Tuần 1 năm 2014, từ 30/12/2013 đến 05/01/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                      

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

Tuần: 19 (từ ngày 30/12 đến ngày 5/01/2014)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

1. Dạy theo phân phối chương trình, dạy qua chương trình học kì II.

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần,  chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để tổ phó theo dõi và kiểm tra.

3. Coi thi học kì và chấm thi theo lịch của trường. Giáo viên khối 10 và 11, nhận bài ở thầy Nghệ chấm chậm nhất trong một tuần ( kể từ ngày nhận bài)

4. Giáo viên chấm bài báo cáo ngay chất lượng bài thi cho tổ phó sau khi chấm bài xong.

5. Chuẩn bị hồ sơ giáo án để trường kiểm tra cuối học kì I

6.Sơ kết học kì I

 

 

                                                                             Thay mặt TTCM/ Tổ Phó

  

                                                                                     Trần Anh Trung

Các tin khác