Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:38 17/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 19 (từ ngày 29/12đến ngày 03/01)

 

 

 

 

1. GV ghi và nhập đầy đủ các cột điểm vào sổ điểm và cổng thông tin điện tử.

2. Thực hiện tốt việc coi thi kiểm tra học kì theo phân công của nhà trường.

3. Kiểm tra học kì I môn Vật lí lớp 11 và lớp 10

          Kiểm tra HKI  môn Vật lí lớp 11 sáng 02/01

          Phân công chấm thi: tất cả GV môn Vật lí chấm bài tập trung lúc 14h00  ngày 02/01.

          Kiểm tra HKI  môn Vật lí lớp 10 sáng 02/01

          Phân công chấm thi: tất cả GV môn Vật lí chấm bài tập trung lúc 07h30  ngày 03/01.

 

 

                                                                                       TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác