Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 14:12 30/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 12 năm 2014, từ 17/03/2014 đến 23/03/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                      

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

Tuần: 30 (từ ngày 31/03 đến ngày 06/04/2014)

1. Dạy theo phân phối chương trình

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần,  chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để tổ phó theo dõi và kiểm tra.

3. Ngày 1/4: GV nộp sáng kiến kinh nghiệm cho tổ

3. Sáng thứ 5 (3/4) họp tổ chuyên môn: GV nộp bài bồi dưỡng thường xuyên.

4. Tổng kết thực tập sư phạm

5. GV 12 tiến hành ôn tập thi tốt nghiệp cho HS K12 theo lớp đã phân công: nội dung ôn tập: Bài tập chương quang điện; C.Vân: chuẩn bị nội dung ôn tập chương vật lí hạt nhân.

6. Phân công dạy thay: thầy Hòa đi công tác 2 tuần

Tuần 30: dạy buổi chiều

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

11B8: Th.Trị

 

 

 

11B8:Th.Trị

 

2

10B10.Th.Hoàng

 

 

 

 

 

3

10B9: Th.Hoàng

 

 

 

11B7:C.Nhơn

 

4

11B7: Th.Trị

 

10B9:C.Đào

 

10B9:Th.Hoàng

 

5

 

 

10B10:C.Đào

 

10B10:C. Nhơn

 

Tuần 31: dạy buổi chiều

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

11B8: Th.Trị

 

 

 

 

 

2

10B10.Th.Hoàng

 

 

 

 

 

3

10B9: Th.Hoàng

 

 

 

 

 

4

11B7: Th.Trị

 

10B9:Th.Trung

 

10B9:Th.Hoàng

 

5

 

 

10B10:Th.Trung

 

10B10:C. Nhơn

 

 

TỔ CM: VẬT LÝ - KTCN

 

TT

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Nguyễn Thị Nhơn

Cấp tổ

Tiết 2 buổi chiều

năm ( 03/04/2014)

11B10

Bài tập

 

                                                                                                             Thay mặt TTCM/ Tổ Phó

 

                                                                                                                     Trần Anh Trung

 

Các tin khác