Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:11 06/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 13 năm 2014, từ 24/03/2014 đến 30/03/2014 )Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                          Trường THPT Bùi Thị Xuân                                      KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCNTuần: 31 (từ ngày 7/04 đến ngày 14/04/2014)1. Dạy theo phân phối chương trình2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước
một tuần,  chậm nhất là vào thứ 6
hàng tuần để tổ phó theo dõi và kiểm tra.3. Ngày 8/4: GV nộp sáng kiến kinh nghiệm cho tổ để đánh
giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm. Ngày 9/4: nộp lại cho trường.4. Sáng thứ 5 (10/4): GV nộp bài bồi dưỡng thường xuyên.(
hạn cuối)5. GV 12 tiến hành ôn tập thi tốt nghiệp cho HS K12 theo lớp
đã phân công.6. Sáng thứ 5, họp tổ chuyên môn: nội dung: xét hồ sơ thanh
tra toàn diện ba giáo viên: C.Vân; C. Đào; Th. Hòa.TỔ CM: VẬT LÝ - KTCN 

                           

 

TT


 

 

Họ và tên GV


 

 

ĐK TG


 

 

Tiết/Buổi


 

 

Thứ/Ngày


 

 

Lớp


 

 

Bài


 

 

1


 

 

Trần Anh Trung


 

 

Cấp trường


 

 

Tiết 2 buổi sáng


 

 

năm ( 9/04/2014)


 

 

10B2


 

 

Hiện tượng căng
  mặt ngoài


 
                                                                                                              Thay mặt TTCM/ Tổ Phó                                                                                                                      Trần
Anh Trung 

Các tin khác