Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:46 14/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 14 năm 2014, từ 31/03/2014 đến 06/04/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                      

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

Tuần: 32 (từ ngày 15/04 đến ngày 21/04/2014)

1. Dạy theo phân phối chương trình

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần,  chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để tổ phó theo dõi và kiểm tra.

3. Thứ tư, tiết 4: hội ý ra đề thi học kì. GV ra và nộp chậm nhất vào ngày thứ 7 (20/ 4)

4. Triển khai chuyên đề BDTX: Modun 15

5. GV 12 tiến hành ôn tập thi tốt nghiệp cho HS K12 theo lớp đã phân công.

ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG

TỔ CM: VẬT LÝ - CNCN

 

STT

Họ và tên giáo viên

Đăng ký

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Nguyễn  Duy Hoàng

Cấp tổ

2 (chiều)

ba 15/4/2014

10B12

Bài tập

 

 

                                                                                                             Thay mặt TTCM/ Tổ Phó

 

                                                                                                                     Trần Anh Trung

 

Các tin khác