Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 20:18 20/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 15 năm 2014, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                      

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

Tuần: 33 (từ ngày 21/04 đến ngày 26/04/2014)

1. Dạy theo phân phối chương trình

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần,  chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để tổ phó theo dõi và kiểm tra.

3. Nộp đề thi học kì II cho chuyên môn nhà trường

4. Triển khai chuyên đề BDTX: Modun 15

5. Ngày thứ 3 ( 23/4): Tất cả giáo viên trong tổ tập trung vào lúc 10h để chấm bài thi học kì II của lớp 12.

ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG

TỔ CM: VẬT LÝ - KTCN

 

 

TT

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Đoàn Chí Hiếu

Cấp tổ

Tiết 2

(chiều)

Thứ 7

26/04/2013

11B2

Úng dụng của Đcđt

2

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Thay mặt TTCM/ Tổ Phó

 

                                                                                                                     Trần Anh Trung

 

Các tin khác