Dạy tức là học hai lần''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 23:24 12/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 33 (từ ngày 13/03 đến ngày 18/03)

 

1. Tiến hành dạy chương trình HKII theo phân phối chương trình.

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần, chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để TTCM theo dõi và kiểm tra.

3. Phân công dạy thay cô Nhơn đi học lớp cảm tình Đảng

Tiết

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

10B11-Th.Hòa

 

10B12-Th.Hoàng

2

 

10B11-Th.Hòa

10B12-C Vân

11B7 - Th.Trị

3

11B6-Th.Hiền

11B7 - C Vân

 

11B6 - Th.Trị

4

10B11 - C Đào

11B6 - C Đào

 

 

5

10B12-Th.Hoàng

 

 

11B7 - C Đào

 

4. Tiếp tục triển khai bồi dưỡng HSG môn Vật lí lớp 10 và 11

          GV dạy môn Vật lí lớp 10 dặn HS đi học bồi dưỡng 7h30 sáng chủ nhật.

          GV dạy môn Vật lí lớp 11 dặn HS đi học bồi dưỡng tiết 2,3 sáng thứ tư .

5. Họp tổ chuyên môn lúc 9h30 ngày thứ năm 16/04.

6. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

TT

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Trần Anh Trung

Cấp tổ

(TTTD)

Tiết 3 buổi sáng

Thứ sáu  17/04

10B1

Sự chuyển thể của các chất (t2)

2

Trần Nguyên Trị

Cấp trường

Tiết 5 (Chiều)

Thứ sáu  17/04

10B14

Sự chuyển thể của các chất

 

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác