Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 23:29 04/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 18 năm 2015, từ 27/04/2015 đến 03/05/2015 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 35 (từ ngày 27/04 đến ngày 02/05)

 

1. Thứ hai học bình thường.

2. Nghỉ lễ từ thứ ba 28/04 đến 02/05 (đã dạy bù TKB thứ tư ngày 29/04 vào chủ nhật 26/04.

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác