Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 23:30 04/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 19 năm 2015, từ 04/05/2015 đến 10/05/2015 )

5. Chuẩn bị kiểm tra học kì II môn Vật lí 10 và 11.

          Thầy/cô hướng dẫn ôn tập đề cương cho HS.

6. Bồi dưỡng thường xuyên

                   Nộp bài bồi dưỡng thường xuyên cho TPCM chậm nhất là ngày thứ hai 04/05.                  

7. Từ ngày 7/05 đến 15/05: Khối 12 vẫn học bình thường theo TKB, Khối 11 và 10 thi HKII tập trung vào buổi chiều.                                              

Các tin khác